Vedení účetnictví a daňové evidence

Převezmeme prvotní doklady od klienta (faktury přijaté, faktury vydané, pokladní doklady, bankovní výpisy, obchodní smlouvy, platební kalendáře a další doklady) potřebné k zaúčtování. Po kontrole a zaúčtování dokladů předáváme klientovi výkazy o stavu hospodaření, přehledy neuhrazených pohledávek a závazků a sestavenou účetní závěrku. Případně další informace dle individuální dohody.

 

Vedení účetnictví a daňová evidence v kostce

  • pro podnikatelské subjekty
  • pro rozpočtové a přispěvkové organizace
  • účetní deník
  • hlavní kniha
  • výkaz zisků a ztrát ve zkráceném i plném rozsahu
  • rozvaha zisků a ztrát ve zkráceném i plném rozsahu
  • příloha roční účetní závěrky ve zkráceném i plném rozsahu
  • zpracování daňového přiznání

Nejste spokojeni s Vaším  partnerem v oboru vedení účetnictví a daňové evidence?

Rádi Vám pomůžeme! Kontaktujte nás. Rádi pro Vás uděláme nabídku našich služeb v oboru účetní a daňové evidence.

 

Poptávka účetnictví a daňové evidence

www.tvorba-webu.com

Levné internetové stránky a eshopy

Kontakt

AMOS účto, s.r.o. Křemešnická 650
Pelhřimov 393 01
Tel: 565 302 113
Tel: 565 302 116
Fax: 565 302 199
Skype: amos.ucto
Mobil: 602 435 149

amos.ucto@seznam.cz